หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เขาดินประชานุกูล    จ.กระบี่
วัชรพร กิจโป้
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ชุมแพวิทยายน    จ.ขอนแก่น
นางสาวฌิรดา ชาวยอง
ตำหแน่ง : ครูจ้างสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สกาดพัฒนา    จ.น่าน
นายบุญมี พรมโคตร
ตำหแน่ง : คนสวน
กลุ่ม : พนักงานบริการ
ร.ร.จอมศรีพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นายเกรียงไกร กุแหก
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.จอมศรีพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นายบุญสรวง ขันซ้าย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,361,192 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,316,256 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,435,930 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,312,598 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,292,033 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,188,594 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,109,300 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,081,130 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 999,581 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 963,735 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 962,490 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 916,515 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 913,834 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ศึกษาดูงานคาราวานวิทยาศาสตร์ โดย อพวช. ณ ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 23 ก.ค. 57
การรับการประเมินคุณภาพภายในโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 23 ก.ค. 57
นักเรียนร่วมกันเดินรณรงค์กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ในชุมชนครับ
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 23 ก.ค. 57
คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง ร่วมกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองแม่แตง
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 23 ก.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาภายในและกีฬาปรองดอง
โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน | 23 ก.ค. 57
10 สถานที่สวยงดงามราวกับเทพนิยาย
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 23 ก.ค. 57
รอง ผอ.สพป.ชย.๒ ตรวจประเมินติดตามภายใน การประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 23 ก.ค. 57
19 ก.ย. 57 ถึง 20 ก.ย. 57 แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่ สพป.สกลนคร เขต 3
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 22 ก.ค. 57
กิจกรรมวันภาษาไทยวันที่ 29 ก.ค. 57
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 22 ก.ค. 57
29 ก.ค. 2557 โรงเรียนวัดยางเอนฯ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 22 ก.ค. 57
รางวัลทางวิชาการเนื่องในงานวันอาสาฬหบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านภูตะคาม | 22 ก.ค. 57
ปกิทินปฏิบัติกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 22 ก.ค. 57
เผย แมงมุมแม่หม้ายน้ำตาล พิษแรงกว่างูเห่า แพร่ระบาดใน 20 จังหวัด
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 22 ก.ค. 57
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 22 ก.ค. 57
22 ก.ค 57 สโมสรโรตารีพิษณุโลก สำรวจระบบปะปาบาดาล ร.ร บ้านป่ามะกรูด
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 22 ก.ค. 57
21ก.ค 57 ร.รทำ MOU กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 22 ก.ค. 57
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารเข้ารับการประเมินห้องสมุดดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 22 ก.ค. 57
มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนวัดคลองชัน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดคลองชัน | 22 ก.ค. 57
มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนวัดคลองชัน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดคลองชัน | 22 ก.ค. 57
มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนวัดคลองชัน ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนวัดคลองชัน | 22 ก.ค. 57
เป้าหมาย O-net ปี กศ.2557 เพิ่มร้อยละ 3ของระดับชั้นและนำไปตัดสินผลการเรียน นร.ป.6 ร้อยละ30(70:30)
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 22 ก.ค. 57
การอบรมธรรมสัญจร
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 22 ก.ค. 57
อีเมล์คุณครู
โรงเรียนคลองใหม่ | 22 ก.ค. 57
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนคลองใหม่ | 22 ก.ค. 57
8 กรกฏาคม 2557 นำนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ไปร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 22 ก.ค. 57
ผลการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับจังหวัด (ศรีสะเกษ) มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 22 ก.ค. 57
งบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ค. 57
สำรวจหนี้ค่าไฟฟ้า ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ค. 57
การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ค. 57
การประเมินประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนวังทองวิทยา | 22 ก.ค. 57
ขอเชิญศิษย์เก่าทุ่งคลองกระบายร่วมงานคินสู่เหย้า 25 ต.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 22 ก.ค. 57
ปฏิทินนิเทศติดตาม การยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดงบังวิทยา | 22 ก.ค. 57
ชั้นม.2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 22 ก.ค. 57
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา (โครงการระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน)
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 | 22 ก.ค. 57
โครงการเตรียมภาษาสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 | 22 ก.ค. 57
ทีมรอสเวิร์ดหนองแม่แตง ได้อันดับที่ 28 และ 63 การแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำป
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 22 ก.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนใหม่
โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม | 22 ก.ค. 57
การจัดนิทรรศการนักวิทยาศาตร์น้อย
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 22 ก.ค. 57
การอบรมยุวเกษตรน้อย
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 22 ก.ค. 57
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก | 22 ก.ค. 57
10 กรกฎาคม 2557 คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดดอนยอ แห่เทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดดอนยอ
โรงเรียนวัดดอนยอ | 22 ก.ค. 57
ดาว์โหลดเอกสาร ปฏิทินการปฎิบัติงานปี 2557
โรงเรียนกุศลวิทยา | 22 ก.ค. 57
โรงเรียนวัดดอกไม้ รับการตรวจประเมินจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดดอกไม้ | 22 ก.ค. 57
ขอเชิญประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดงบังวิทยา | 22 ก.ค. 57
รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา | 22 ก.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา | 22 ก.ค. 57
การรับสมัครโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2557
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 22 ก.ค. 57
เพลงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 30 เพลง
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 21 ก.ค. 57
Intensive English Camp At Wat Sompouathong School
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 21 ก.ค. 57
Listen..This Will Change Your Life - The Strangest Secret view 3,868,811
โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา | 21 ก.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 36/618 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th