หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
นายโกวิท ธนะกุล
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
นางสาวเพลินพิศ ผิวอ่อนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านหนองเพรางาย    จ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,956,868 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,277,035 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,588,325 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,282,324 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,045,036 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 949,632 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 936,391 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 808,456 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 800,895 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 798,211 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 793,930 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 788,201 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 764,779 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 762,921 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
โรงเรียนสกาดพัฒนา | 19 ก.พ. 57
เรียนเชิญ นักเรียนผู้ปกครองเข้าร่วม มหกรรมวิชาการ เปิดประตูสูเทพา วันศุกร์ที 21 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนเทพา | 19 ก.พ. 57
การแข่งขันกีฬากลุ่มประจำปีการศึกษา 2556 ชุดที่ 3
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม | 19 ก.พ. 57
การแข่งขันกีฬากลุ่มประจำปีการศึกษา 2556 ชุดที่ 2
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม | 19 ก.พ. 57
ขอแสดงความยินดีกับ วงบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
โรงเรียนวัดคลองชัน | 19 ก.พ. 57
การแข่งขันกีฬากลุ่มประจำปีการศึกษา 2556 ชุดที่ 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม | 19 ก.พ. 57
ขอบคุณศิษย์เก่า ทุกคนที่ลงทะเบียนใน website ของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 19 ก.พ. 57
สพฐ.จัดระเบียบอบรมครู "อายุเกิน 50 ไม่ต้องส่งไปอบรม"
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ | 19 ก.พ. 57
๒๗ ก.พ.๕๗ นิทรรศการทางวิชาการและการแข่งกีฬานักเรียนอำเภอแวงน้อย
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 19 ก.พ. 57
โรงเรียนบ้านท่าอาจจัดสอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 19 ก.พ. 57
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 19 ก.พ. 57
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น ป.5-6
โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล) | 19 ก.พ. 57
เดินทางไกลลูกเสือสำรอง
โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล) | 19 ก.พ. 57
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 19 ก.พ. 57
ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องฯ
โรงเรียนดงตาลวิทยา | 19 ก.พ. 57
การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 19 ก.พ. 57
ดาวโหลดใบสมัคร
โรงเรียนมุกดาลัย | 19 ก.พ. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 19 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนมุกดาลัย | 19 ก.พ. 57
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขัน Crossword Game (ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) ระดับ ป.1-6
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 19 ก.พ. 57
เชิญประชุม
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม | 19 ก.พ. 57
คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Crossword Game (ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) ระดับ ป.1-6
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 19 ก.พ. 57
ขอแสดงความยินดีกับกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้งของเด็ก ID ที่ได้ เหรียญทอง อันดับ ที่ 1 ของประเทศไทย
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน | 19 ก.พ. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 19 ก.พ. 57
ขอแสดงความยินดีกับกิจกรรมสภานักเรียนที่ได้ เหรียญทองอันดับที่ 7
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน | 19 ก.พ. 57
9 ทักษะที่ควรสอนให้เด็กเรียนรู้ก่อนเข้าโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 19 ก.พ. 57
กำหนดการต่างๆ และการเปิดสอนกิจกรรมพิเศษภาคฤดูร้อน 2014
โรงเรียนโรงเรียนแสงหิรัญ | 19 ก.พ. 57
หอมศีลปลอดภัย ร่วมใจต้านไข้เลือดออก
โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม (หอมศีลวิทยาคาร) | 19 ก.พ. 57
ปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดบุหรี่
โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม (หอมศีลวิทยาคาร) | 19 ก.พ. 57
หอมศีลร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม (หอมศีลวิทยาคาร) | 19 ก.พ. 57
กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ศูนย์เครือข่ายฯ เมือง๓ ๒๐-๒๑ กุมภา ๕๗ โรงเรียนบ้านพร้าวเจ้าภาพ
โรงเรียนบ้านพร้าว | 19 ก.พ. 57
ผลการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2557
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 19 ก.พ. 57
การรับสมัครครูประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 19 ก.พ. 57
นักกีฬาโรงเรียนวัดจันทนารามฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 19 ก.พ. 57
ขอเลื่อนกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด และค่ายวิทยาศาสตร์ คลิกดูรายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 19 ก.พ. 57
ประกาศ!!! ปิดเรียนกรณีพิเศษวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. 57 เนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 19 ก.พ. 57
ข้อมูลการรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 19 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 19 ก.พ. 57
เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 : วันที่ 20-24 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา | 19 ก.พ. 57
สอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา 2/2556 : วันที่ 3-5 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา | 19 ก.พ. 57
กำหนดต่างๆ
โรงเรียนสายชล | 19 ก.พ. 57
กำหนดต่างๆ
โรงเรียนสายชล | 19 ก.พ. 57
เข้าค่ายลูกเสือ
โรงเรียนสายชล | 19 ก.พ. 57
ชุดการแสดงวันเด็กปี 2557
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด | 19 ก.พ. 57
ดาวน์โหลดใบสมัคร ปีการศึกษา 2557 คลิ๊กที่นี่
โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน | 19 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1 วัดคำสายทอง) ประจำปีการศึกษา2557
โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) | 19 ก.พ. 57
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
โรงเรียนสายธรรม | 19 ก.พ. 57
คนเก่งของสายธรรม
โรงเรียนสายธรรม | 19 ก.พ. 57
ใบสมัครเรียนห้องเรียนเน้นวิทย์-คณิต ม.4
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 19 ก.พ. 57
ใบสมัครเรียนห้องเรียนเน้นวิทย์-คณิต ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 19 ก.พ. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 36/571 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th