หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาววรุณทิพย์ มณีวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นายเสฎฐวิทย์ จันทร์กอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางกมลชนก เสริมศักดิ์ศรี ครูพิเศษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : โครงการ วิทย์-คณิต (sms)
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางสาวกาญจนา สายพิมพ์ ครูพิเศษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : โครงการ วิทย์-คณิต (sms)
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางวรนาถ ศิริปัญญา ครูพิเศษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : โครงการ วิทย์-คณิต (sms)
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางกาญจนา ศรีสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : โครงการ วิทย์-คณิต (sms)
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,340,312 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,307,567 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,357,211 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,140,088 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,068,581 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,066,069 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,019,455 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 908,906 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 897,237 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 865,323 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 856,070 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 842,813 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 806,584 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ช่องทางการติดต่อสื่อสารสอบถามข้อมูลโรงเรียนปราสาทวิทยาคม
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | 26 พ.ค. 57
ฝึกอบรมภาษาอาเซียน
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 26 พ.ค. 57
การประชุมสัมมนาครู
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 26 พ.ค. 57
ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านพร้าว | 26 พ.ค. 57
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาวพรพิมล ปาเวียง ครู คศ.๒ ย้ายมาจาก ร.ร หินลับศิลามงคล
โรงเรียนบ้านพร้าว | 26 พ.ค. 57
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือแบบเรียน) ตามโครงการสนับสนุนการจัด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี | 26 พ.ค. 57
ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนวัดโพทะเล | 26 พ.ค. 57
ตารางการแต่งกายชุดพละ
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ | 26 พ.ค. 57
เริ่มเรียน ว่ายน้ำ ในระดับ อ.3 , ป.1 และ ป.2 เดือน มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ | 26 พ.ค. 57
ขอเชิญคณะครู และบุคลากรโรงเรียนวังวิเศษ
โรงเรียนวังวิเศษ | 26 พ.ค. 57
O-NET ม.3 2556 อันดับ 1 ของเขต สูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนวัดควนเมา | 26 พ.ค. 57
แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 26 พ.ค. 57
1853 การอบรมปฏิบัติการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 26 พ.ค. 57
54+ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน+หนึ่งนวัตกรรม+ระดับเขตพื้นที่การศึกษา+ประจำปี+2557
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 26 พ.ค. 57
กำหนดวันเวลาสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป้็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ผุู้ช่วยครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 26 พ.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม | 26 พ.ค. 57
เชิญคุณครูทุกท่านดาวน์โหลด "คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม"
โรงเรียนกุศลวิทยา | 26 พ.ค. 57
เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม | 26 พ.ค. 57
ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ รับมอบแทบเล็ตที่สำนักงานประถมศึกษาสิงห์บุรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 26 พ.ค. 57
นักเรียนเข้าอบรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วันที่ 19-21 พ.ค. 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 26 พ.ค. 57
ตารางนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 26 พ.ค. 57
ปฏิทินการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 26 พ.ค. 57
เครื่องแบบนักเรียน "วันจันทร์"
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 26 พ.ค. 57
เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ(เคอร์ฟิว) ทางโรงเรียนวัดเจ้ามูลจึงเลื่อนการประชุมผู้ปกครองออกไปโดยไม่มี
โรงเรียนวัดเจ้ามูล | 26 พ.ค. 57
คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นม.3
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 26 พ.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ม.๖)ปรับปรุง 2 มิ.ย. 57
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ | 26 พ.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ม.๕)ปรับปรุง 2 มิ.ย. 57
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ | 26 พ.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ม.๔)ปรับปรุง 2 มิ.ย. 57
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ | 26 พ.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ม.๓)ปรับปรุง 2 มิ.ย. 57
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ | 26 พ.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ม.๒)ปรับปรุง 2 มิ.ย. 57
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ | 26 พ.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ม.๑)ปรับปรุง 2 มิ.ย. 57
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ | 26 พ.ค. 57
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่ในการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ วุฒิชัยวิทยาให้โอกาส
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา | 26 พ.ค. 57
งานชั้นม.3 เรื่องค้นคว้าเนื้อหาตามที่กำหนด
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 26 พ.ค. 57
ประชุมผู้ปกครอง1 พ.ค. 2557
โรงเรียนโรงเรียนคลองเสาธง | 26 พ.ค. 57
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดอุทัยธารามได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม | 26 พ.ค. 57
ตารางฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C.)
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 25 พ.ค. 57
ตารางฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C.)
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 25 พ.ค. 57
วันที่ 26 พ.ค.57โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ
โรงเรียนโรงเรียนแสงหิรัญ | 25 พ.ค. 57
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล) | 25 พ.ค. 57
งานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง 2557
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 25 พ.ค. 57
เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านใหม่ และกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน ประชุม วันที่ 26 พ.ค.57 เวลา
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 25 พ.ค. 57
เผยแพร่ผลงาน : ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 25 พ.ค. 57
เผยแพร่ผลงาน : ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 25 พ.ค. 57
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2557
โรงเรียนวังทองวิทยา | 25 พ.ค. 57
โรงเรียนรับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านณรงค์ | 25 พ.ค. 57
ถนนประชาร่วมใจ
โรงเรียนบ้านณรงค์ | 25 พ.ค. 57
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 25 พ.ค. 57
ประกาศ วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เปิดการเรียนการสอนตามปกติ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 25 พ.ค. 57
เชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา,คณะกรรมการที่ปรึกษา,คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ค.2/2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 24 พ.ค. 57
ยินดีต้อนรับ ครูบรรจุใหม่ ครูกิตติ วงษ์สมบูรณ์
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา | 24 พ.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 36/599 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th