หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายนภพล พวงพันธ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวสุกันดา พรหมนิล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดบึงเหล็ก    จ.นครพนม
นางจุฑามาศ โตพงษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนู
ตำหแน่ง : หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กลุ่ม : กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
นางสาวบุญน้อม บุญส่ง
ตำหแน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
กลุ่ม : กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คลองยางประชานุสรณ์    จ.กระบี่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,624,180 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,124,417 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,691,247 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,686,219 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,514,233 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,425,440 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,272,752 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,236,639 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,185,455 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,172,512 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,149,135 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงาน
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 11 มี.ค. 58
ขอเชิญร่วมงานทำบุญโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๘ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 11 มี.ค. 58
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีงานทำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านซับตารี | 11 มี.ค. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2558
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 10 มี.ค. 58
งานคืนสู่เหย้าชาวดำแดง 27 มี.ค. 58
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | 10 มี.ค. 58
สอบ Las ป.2
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 10 มี.ค. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 10 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ.1/42 ประจำปีงบประมาณ 255
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 | 10 มี.ค. 58
บัญชีแนบท้ายประกาศ การขึ้นบัญชีชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา | 10 มี.ค. 58
ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา | 10 มี.ค. 58
คะแนนข้อสอบกลาง
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 10 มี.ค. 58
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านพร้าว | 10 มี.ค. 58
โรงเรียนบ้านพร้าวจะดำเนินการสอบ LAS ระดับชั้น ป.๒,๔,๕ ม.๑,๒ (Local Assessment Sistem)ในวันที่๑๒ มีน
โรงเรียนบ้านพร้าว | 10 มี.ค. 58
ร่วมฉลอง 200 ปี จังหวัดปทุมธานี "www.pathumthani.go.th"
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 10 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.6/2 ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 10 มี.ค. 58
ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่3/2558(17 มีนาคม 2558)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 10 มี.ค. 58
เชิญคณะครูและบุคลากรร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 03/2558
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 10 มี.ค. 58
ประกาศ ผลสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 10 มี.ค. 58
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 10 มี.ค. 58
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ | 10 มี.ค. 58
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 10 มี.ค. 58
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ | 10 มี.ค. 58
ฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล | 10 มี.ค. 58
มอบเกียรติบัตรนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 10 มี.ค. 58
มอบรางวัลเกียรติบัตรห้องเรียนสะอาด ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 10 มี.ค. 58
ด.ญ.ดั่งเพชร เหล่าศิริพรวัฒนา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 10 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.6/3 ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 10 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.6/1 ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 10 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.5/3 ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 10 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.5/2 ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 10 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.5/1 ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 10 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.4/3 ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 10 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.4/2 ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 10 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.4/1 ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 10 มี.ค. 58
ประกาศเปลี่ยนวันสอบ L.A.S. เป็นวันที่ 16 มี.ค. 58
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 10 มี.ค. 58
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ 2558 ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ | 09 มี.ค. 58
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ2558 งานบัณฑิตน้อยไขศรี
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ | 09 มี.ค. 58
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 สอบปลายภาค
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ | 09 มี.ค. 58
วันที่ 9- 10 มีนาคม พ.ศ 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาค...
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ | 09 มี.ค. 58
ดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 มี.ค. 58
ดำเนินการสอบ LAS
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 มี.ค. 58
พิธีปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 มี.ค. 58
นพค.55 มอบชุดเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 09 มี.ค. 58
นักเรียนเข้าอบรมศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 09 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีพิเศษ ประ
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 | 09 มี.ค. 58
จำนวนนักเรียน (ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557)
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 09 มี.ค. 58
รายการหนังสือเรียน ข้อมูลปีการศึกษา 2557
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 09 มี.ค. 58
ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมตามโครงการเพื่อเสนองานแผนงานและนโยบายค่ะ
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 09 มี.ค. 58
กิจกรรมตามโครงการต่างๆ ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 จากงานนโยบายและแผนงานค่ะ
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 09 มี.ค. 58
รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม | 09 มี.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 36/645 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th