หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
ไรหนับ ศรีอาหมัด
ตำหแน่ง : อาจารย์พิเศษ
กลุ่ม : อาจารย์พิเศษ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นางสาวจิราภา อินทพัฒน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม    จ.ชุมพร
นางสาวสุภาพ พวงรัตน์
ตำหแน่ง : พนักงานจ้างทั่ววไป
กลุ่ม : พนักงานจ้างทั่วไป
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
นางสาววลัยภรณ์ พงษ์แสน
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
นางสาวนุจรี อุทกโยธะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
นางรัชนีกร ทองดี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,385,538 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,322,203 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,469,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,421,909 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,383,827 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,248,029 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,166,936 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,152,809 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,056,924 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,022,333 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 995,176 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 957,300 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 954,493 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 886,756 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ส.ค. 57
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ส.ค. 57
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ส.ค. 57
การเตรียมความพร้อมป้องกันโรคระบาด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ส.ค. 57
รณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน "สิงหาคมฯ"
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ส.ค. 57
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ส.ค. 57
ขอเชิญชาวจินดารามร่วมบันทึกสัญญากับแม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
โรงเรียนวัดจินดาราม | 20 ส.ค. 57
ประชุมครูกีฬา
โรงเรียนดงบังวิทยา | 20 ส.ค. 57
แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 20 ส.ค. 57
ลาวกระทบไม้ โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ | 20 ส.ค. 57
พิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 19 ส.ค. 57
สูจิบัตรกีฬาประเภทลานกลุ่มพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา กลุ่มวังคีรี
โรงเรียนบ้านระเริง | 19 ส.ค. 57
สถาปนา
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 19 ส.ค. 57
อบรมศาสนพิธี 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเล็ก
โรงเรียนบ้านคูบ | 19 ส.ค. 57
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ 2557
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 19 ส.ค. 57
เตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 19 ส.ค. 57
มหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศเด็กเทพา ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ณ โรงเรียนบ้านเทพา
โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า | 19 ส.ค. 57
หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ CEO น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 19 ส.ค. 57
ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานประเมินภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านตะเบาะ | 19 ส.ค. 57
ประกาศการใช้เกณฑ์มาตรฐานประเมินภายในปฐมวัย
โรงเรียนบ้านตะเบาะ | 19 ส.ค. 57
ประกาศ รร.บ้านตะเบาะ ผ่าน สมศ.รอบสาม
โรงเรียนบ้านตะเบาะ | 19 ส.ค. 57
โรงเรียนที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยม “เวียงลอเกมส์” ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 19 ส.ค. 57
เชิญตัวแทนศุนย์เครือข่ายฯประชุม
โรงเรียนดงบังวิทยา | 19 ส.ค. 57
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนบ้านซับตารี | 19 ส.ค. 57
ผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม สพป.ลำปาง เขต 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 19 ส.ค. 57
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 19 ส.ค. 57
"โครงการเตรียมความพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ | 19 ส.ค. 57
การประกวดการจัดกิจกรรมการทดลอง "เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557"
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ | 19 ส.ค. 57
นายปรีชา ชุติปัญญาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ถวายพานพุ่ม ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ | 19 ส.ค. 57
กิจกรรมประกวดการผลิตสื่อเพลงเพื่อเผยแพร่­ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา | 19 ส.ค. 57
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2557
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา | 19 ส.ค. 57
ศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น57
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 19 ส.ค. 57
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวัดประเมินผลโดยใช้โปรแกรม BookMark 2551
โรงเรียนด่านขุนทด | 19 ส.ค. 57
พิธียกเสาเอกอาคารฝีกงานโรงเรียนเมืองหลังสวน
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 19 ส.ค. 57
แบบกรอกคะแนนประเมินคุณภาพ ครั้งที่๑
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี | 19 ส.ค. 57
มาตรการจราจร 5 จอม โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 19 ส.ค. 57
วันที่ 29 ส.ค.57 สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 19 ส.ค. 57
วันที่ 27 ส.ค. 57องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษและบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัด มอบทุนการศึกษา
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 19 ส.ค. 57
วันที่ 25 ส.ค.57 ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียนกลุ่มวิเศษวิทย์
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 19 ส.ค. 57
วันที่ 21 ส.ค. 57 สพป.ตรัง เขต 2 นิเทศติดตามการบริหารงานในกองลูกเสือโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 19 ส.ค. 57
วันที่ 20 ส.ค.57 โรงเรียนบ้านเกาะเต่าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 19 ส.ค. 57
วันที่ 20 ส.ค.57 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษานิติบุคคล
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 19 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมลงนาม ในกิจกรรม
โรงเรียนสตรีพังงา | 19 ส.ค. 57
18 ส.ค.2557 ผอ.ประภาส นวลจันทร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดควนเมา | 19 ส.ค. 57
ป้ายนิเทศสุภาษิต ภาษา แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนวัดควนเมา | 19 ส.ค. 57
กิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 19 ส.ค. 57
12 ส.ค.2557 ผอ.ประภาส นวลจันทร์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอรัษฎา
โรงเรียนวัดควนเมา | 19 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างห้องสมุดและศาลาประกอบห้องสุมดศาลยุติธรรม โรงเรียนวัดนาวง
โรงเรียนวัดนาวง | 18 ส.ค. 57
ผลการพัฒาคุณภาพการศศึกษา
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 01 ก.ค. 57
แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 18 มิ.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 36/630 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th