หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาววิลาวัลย์ ทับหลักสินธุ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนธีรักษ์ ทีปะนะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่หน้าห้องผู้อำนวยการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร
ตำหแน่ง : ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร

กลุ่ม : กิจกรรมแนะแนว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายสุเทพ ตราชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,983,218 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,287,042 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,595,426 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,294,623 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,051,543 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 956,471 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 944,233 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 812,086 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 806,269 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 800,814 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 800,438 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 792,666 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 774,108 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 773,592 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.พ. 57
ขอขอบคุณเลือกตั้ง ส.ส.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.พ. 57
การทดสอบวัดความสามารถในการอ่านฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.พ. 57
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.พ. 57
ทุนการศึกษามูลนิธิฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.พ. 57
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.พ. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ป.4 ปี2557
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 21 ก.พ. 57
ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ที่นั่ง)..........
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ | 18 ก.พ. 57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 21 ก.พ. 57
ตารางสอบปลายปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 21 ก.พ. 57
คุณครูคนใหม่ ครูศิริพงษ์ ศิริวารินทร์ (19 ก.พ.2557)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 21 ก.พ. 57
นักเรียนป.6ถึงม.3 ดูงานกิจกรรมอกท.ระดับชาติที่วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 21 ก.พ. 57
ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน อกท.ครั้งที่35 วิทยาลัยเกษตรกรราอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 21 ก.พ. 57
กีฬาภายในประจำปีการศึกษา2556 (12 กุมภาพันธ์ 2557)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 21 ก.พ. 57
สอบปลายภาคเรียน ในวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนวังกรดพิทยา | 20 ก.พ. 57
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
โรงเรียนโรงเรียนบางลายพิทยาคม | 20 ก.พ. 57
ขอแสดงความยินดีกับ ครูเสมือน ดงชมภู ได้เข้าร่วมประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติ และได้รับรางวัลเหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาสะอาด | 20 ก.พ. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 20 ก.พ. 57
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.สุวิทย์ ซออิ่ง ด.ช.ต้น ลุงทุน ด.ช.ดนัย บูรณะไพรวัลย์ ด.ช.นันทยศ นายคำ และครูผ
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ | 20 ก.พ. 57
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.นันทฉัตร บุญรอดและครูผู้ฝึกสอน คุณครูทิภาพร ศรีวิชัย
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ | 20 ก.พ. 57
ประกาศ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (มัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 4)
โรงเรียนด่านขุนทด | 20 ก.พ. 57
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลตราด | 20 ก.พ. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่
โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า | 20 ก.พ. 57
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลตราด | 20 ก.พ. 57
ค่ายศิลปะ
โรงเรียนอนุบาลตราด | 20 ก.พ. 57
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัติและทุนการศึกษากับนักเรียนและครู
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 20 ก.พ. 57
คว้าชัย ชมเชยอันดับที่ 2 ระดับ ประเทศ สอบธรรมทางก้าวหน้า
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 20 ก.พ. 57
ปางมะค่าวิทยารับทุนการศึกษาของมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 20 ก.พ. 57
โรงเรียนมะฮัดฯเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 20 ก.พ. 57
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร - ครูปฎิบัติหน้าที่งานประจำปี
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 20 ก.พ. 57
สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. เขต ๑๖ (สงขลา,สตูล)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 20 ก.พ. 57
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยผ่านการประเมินการรักษาสภาพโรงเรียนในฝันฯ
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 20 ก.พ. 57
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 3-5 มีนาคม พ.ศ.2557
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล | 20 ก.พ. 57
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 10-12 มีนาคม พ.
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล | 20 ก.พ. 57
งานนิทรรศการ "เปิดบ้านสู่โลกแห่งการเรียนรู้" ปี 2556
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 20 ก.พ. 57
โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 20 ก.พ. 57
แจ้ง เปลี่ยนวันสอบ las
โรงเรียนหัสดีศึกษา | 20 ก.พ. 57

โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 20 ก.พ. 57
ผู้อำนวยการพรทิพย์ สามารถ นำเสนอผลงานสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมระดับประเทศ
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 20 ก.พ. 57
แก้ไขกระดาษคำตอบ
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 20 ก.พ. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกุดครองวิทยาคารได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนั
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 20 ก.พ. 57
ประกาศ!!! เปิดเรียนในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คลิกดูรายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 20 ก.พ. 57
บัณฑิตน้อย
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่ | 20 ก.พ. 57
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เสร็จสิ้น ด้วยความราบรื่น ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ย
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย | 20 ก.พ. 57
ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557
โรงเรียนวัดเชิงเลน | 20 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัคร เรื่อง การรับสมัครครูอนุบาลและภารโรง ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 20 ก.พ. 57
แจ้งโรงเรียนในศูนย์ ๑๒ แวงน้อยทางขวางก้านเหลือง ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนรับเกียรติบัตร
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 20 ก.พ. 57
ปิดระบบ obec data center วันที่ 14-16 ก.พ. 57 ด้วยในระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักเทคโนฯ
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) | 20 ก.พ. 57
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) | 20 ก.พ. 57
กีฬาชุมชนสัมพันธ์
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) | 20 ก.พ. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 36/571 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th