หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสุปราณี จอมคำสิงห์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวอัญชลี เก่งพนา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สามพร้าววิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวพิชาภัค จันศรีดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไขศรีปราโมชอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางณัฐธิดา หมัดนุรักษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไขศรีปราโมชอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวกัญญาภัค แซ่ขอ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ไขศรีปราโมชอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,392,002 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,323,339 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,489,503 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,482,366 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,397,020 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,258,112 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,188,039 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,164,070 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,075,722 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,038,779 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,005,066 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 964,493 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 964,201 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 903,155 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
การประชุมเครือข่ายสถานศึกษาบุญฑริก
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 28 ส.ค. 57
กำจัดยุงลาย
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 28 ส.ค. 57
วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 28 ส.ค. 57
อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
เลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับคุณครู ภาณุพงศ์ ฯ , คุณครู ปิยะรัตน์ ฯ
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 28 ส.ค. 57
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 57
ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ-บาดทะยัก /หัดเยอรมัน
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 28 ส.ค. 57
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 28 ส.ค. 57
29-31 สค.คณะบุคลากรศูนย์16แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณ เที่ยวลาว
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 28 ส.ค. 57
นักเรียนชั้นม.1 เข้ารับการอบรมวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต วันที่ 25 ส.ค. 57
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 28 ส.ค. 57
แบบสรุปผลการปฏิบัติงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 57
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 28 ส.ค. 57
VDO ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 28 ส.ค. 57
VDO ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 28 ส.ค. 57
ผู้บริหารและครูการเงินพัสดุเข้ารับการอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานการเงินและพัสดุ วันที่ 24 ส.ค. 57
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 28 ส.ค. 57
การแข่งขันประกวดระบายสีภาพ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 28 ส.ค. 57
ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 28 ส.ค. 57
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสมสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ วันที่ 25 สิงหาคม 2
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 28 ส.ค. 57
รู้ทันภัยใกล้ตัว“เด็ก”ช่วงฤดูฝน
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 28 ส.ค. 57
5 วิธีเอาตัวรอดจากฟ้าผ่า
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 28 ส.ค. 57
`ฮัลโหล-เล่นเน็ต` ขณะฝนฟ้าคะนอง เสี่ยงถูกฟ้าผ่า
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 28 ส.ค. 57
“รักลูก” ต้องสอนลูกให้ “รักเป็น”
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 28 ส.ค. 57
เมื่อเยาวชนผจญอิทธิพลของ `สื่อ`
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 28 ส.ค. 57
รางวัลกีฬา “คอซิมบี๊เกมส์” ครั้งที่ ๖๐ .
โรงเรียนวังวิเศษ | 27 ส.ค. 57
รางวัลแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
โรงเรียนวังวิเศษ | 27 ส.ค. 57
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย
โรงเรียนวังวิเศษ | 27 ส.ค. 57
รองชนะเลิศ เพลงสากลชาย ป.1-6 ด.ช.แปลก พรหมอ่อน
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
รองชนะเลิศ เพลงลูกทุ่งชาย ป.1-6 ด.ช.ธีระวัฒน์ นารี
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
รองชนะเลิศ เพลงลูกทุ่งหญิง ม.1-3 ด.ญ.อารีรัตน์ ครูสำโรง
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
ชนะเลิศ เพลงพระรชนิพนธ์ชาย ม.1-3 ด.ช.วสันต์ เตชัย
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
ชนะเลิศ เพลงลูกกรุงหญิง ม.1-3 ด.ญ.จุฑาทิพย์ โสภากุล
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
ชนะเลิศเพลงสากลชาย ม.1-3 นายสิทธิชัย ทองอินทร์
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี | 27 ส.ค. 57
ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม สพป.2 สาระศิลปะของวังกกเดื่อ
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 27 ส.ค. 57
30 ส.ค. 57 การประชุมปฏิบัติการครูแกนนำเศรษฐศาสตร์และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้อง
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 27 ส.ค. 57
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 ส.ค. 57
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 ส.ค. 57
การปั้นดินน้ำมัน
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 ส.ค. 57
การเล่านิทานประกอบท่าทาง
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 ส.ค. 57
โรงเรียนบ้านแม่คำเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 27 ส.ค. 57
ขั้นตอนวิธีการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 27 ส.ค. 57
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหมรับการนิเทศจากคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้าง ซ่อมแซมอาคาร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้าง สิ่งก่อสร้าง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 27 ส.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้เป็นตัวแทน สพป. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ
โรงเรียนอัมพวันวิทยา | 27 ส.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 36/633 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th