หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวนฤมล กุลน้อย
ตำหแน่ง : หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร.ร.วัดทุ่งหลวง    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาววิสุดา ส่งศรี
ตำหแน่ง : หัวหน้างานสารสนเทศและนวัตกรรม
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร.ร.วัดทุ่งหลวง    จ.สุราษฎร์ธานี
นางกาญจนา กาญจนกีรณา
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร.ร.วัดทุ่งหลวง    จ.สุราษฎร์ธานี
นายวิทวัส นิดสูงเนิน
ตำหแน่ง : ทะเบียนประวัติ-เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงาบบุคคล
ร.ร.วัดทุ่งหลวง    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวอ้อมฤทัย สีวันนู
ตำหแน่ง : หัวหน้างานสารบรรณงานบุคคล
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงาบบุคคล
ร.ร.วัดทุ่งหลวง    จ.สุราษฎร์ธานี
นางกฤษณา ตราชู
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงาบบุคคล
ร.ร.วัดทุ่งหลวง    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,728,724 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,213,985 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,747,158 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,726,530 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,594,915 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,478,530 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,372,254 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,313,674 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,237,163 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,232,304 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,209,067 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,144,442 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,070,475 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ต่างประเทศ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปิญาณี (3)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
ต่างประเทศ โครงการจัดป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้ ปิญาณี (2)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
ต่างประเทศ โครงการกิจกรรมทางวิชาการ วันสำคัญภาษาอังกฤษ ปิญาณี (2)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
ต่างประเทศ โครงการ English camp ปิญาณี (1)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
โครงการจากครูสุวัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
โครงการปี 57 (1)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
โครงการ พัฒนาวงดุริยางค์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
คณิตศาสตร์ อุดร โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (1)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
คณิตศาสตร์ อุดร โครงการ gsp (1)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
คณิต โครงการ MAN OF THE MATHS 2558 (1)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
กิจการนักเรียน โครงการห้องเรียนสีขาว58
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
กิจการนักเรียน โครงการโรงเรียนธนาคารบ้านไร่พิทยาคม58 (1)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
กิจการนักเรียน โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด 58
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
กิจการนักเรียน โครงการพัฒนาความเข็มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 58
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
กิจกรรมนักเรียน โครงการลูกเสือปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
การงาน อาทิตยา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
การงาน อาทิตย โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
การงาน อาทิตย โครงการซ่อมและบำรุงคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
การงาน พรธนาวดี โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนงานประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
การงาน อาทิตยา โครงการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
รวมโครงการ แผนงานที่ครูเสนอมาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 12 เม.ย. 58
เชิญชวนคณะครูทุกท่านเข้ารับการพัฒนาผ่านระบบ TEPE Online
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 11 เม.ย. 58
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เรียงความค่านิยม
โรงเรียนบ้านหนองผือ | 11 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านโรงหีบเปิดรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโรงหีบ | 11 เม.ย. 58
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 11 เม.ย. 58
เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ 2558
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 10 เม.ย. 58
รับเกียรติบัตรห้องสมุดดีเด่น
โรงเรียนบ้านปะอาว | 10 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 10 เม.ย. 58
ประกาศ เรื่องการเรียนปรับพื้นฐาน และการเปิดภาคเรียน
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 10 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อครูผู้มัสิทธ์สอบข้อเขียน ระดับชั้นอนุบาล ข้อมูล ณวันที่ 10 เมษายน 2558
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 10 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อครูผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับประถมศึกษา ข้อมูลณ วันที่ 10 เมษายน2558
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 10 เม.ย. 58
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ หยุดช่วงสงกรานต์ วันที่ 11-20 เม.ย. 58....และเปิดทำการในวันที่ 21 เม.ย 58 คะ
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ | 10 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบ ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 10 เม.ย. 58
การให้คะแนนตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐาน
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 10 เม.ย. 58
เอกสาร Sar ปี2556
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 10 เม.ย. 58
ผลการคัดเลือกการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 09 เม.ย. 58
พระราชประวัติ
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 09 เม.ย. 58
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10)
โรงเรียนมะค่าวิทยา | 09 เม.ย. 58
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 เม.ย. 58
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ลงทะเบียนศิษย์เก่า
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 09 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 09 เม.ย. 58
วันสงกรานต์ 2558 ประวัติวันสงกรานต์
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 เม.ย. 58
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ผู้มีใจเป็นกุศล มาร่วมงานนมัสการและสรงน้ำพระเจ้าองค์ตื้อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 09 เม.ย. 58
การปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 พร้อมรับเงินเรียนฟรี
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 08 เม.ย. 58
ประชุมสรุปครั้งสุดท้ายก่อนจัดงาน
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 08 เม.ย. 58
ไฟล์ข้อมูล 15 มาตราฐาน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 08 เม.ย. 58
แจ้งกำหนดการวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันที่ื 14-15 พ.ค.2558 การแต่งกายชุดนักเรียน
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 08 เม.ย. 58
แจ้งกำหนดวันเรียนปรับพื้นฐาน ม.1และม.4 วันที่ 27-30 เม.ย.2558และวันที่ 6,7,8,11,12,13 พ.ค. 2558
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 08 เม.ย. 58
คะแนน O-net ม. 6 ปีการศึกษา 2557 รายบุคคล
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
เปรียบเทียบคะแนน O-net ปี 53 - ปี 57
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 36/538 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th